Časté otázky


1. Ako sa môžem prihlásiť do kurzu v autoškole?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť osobne v priestoroch našej autoškoly, telefonicky alebo online.


2. Ako dlho trvá kurz?

Štandardný kurz na skupinu B trvá zvyčajne 2-3 mesiace.
Individuálny (zrýchlený) kurz trvá 1 mesiac.


3. Čo je potrebné urobiť pred začatím výcviku?

Pred výcvikom je potrebné vyplniť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.
Žiadosť musí byť potvrdená praktickým alebo všeobecným lekárom.


4. Viete sa mi prispôsobiť termínmi jázd?

Termíny jázd ako aj miesto začatia a ukončenia jazdy sa podľa možností snažíme maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka.
V prípade potreby jazdy vykonávame aj cez víkendy a aj štátne sviatky.


5. Kedy je kurz považovaný za ukončený?

Výcvik sa ukončuje po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výuky.


6. Kedy môžem požiadať o prihlásenie na záverečnú skúšku?

O prihlásenie na záverečnú skúšku môžete požiadať ak:
1) máte ukončený teoretický a praktický výcvik
2) predložíte potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
3) máte vypísanú a lekárom overenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ku ktorej je potrebné priložiť kolkové známky
4) uhradili ste celú sumu ceny kurzu v autoškole.


7. Kedy bude termín skúšky?

Termín záverečnej skúšky po prihlásení určuje Polícia. Najskôr je to 7 dní po prihlásení, najneskôr do 30 dní od prihlásenia žiaka na záverečné skúšky.


8. Z akých častí pozostáva záverečná skúška?

Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí:
1) teoretická časť – písomný test
2) praktická časť – jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.


9. Čo je potrebné urobiť po úspešnom ukončení záverečných skúšok?

Po úspešnom ukončení záverečných skúšok je potrebné požiadať o vydanie vodičského preukazu. Požiadať o vydanie vodičského preukazu môžete kdekoľvek na Slovensku.
V Komárne to je na oddelení dokladov OR PZ, na ulici M. R. Štefánika 5.