Skupina B

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo a malé nákladné vozidlo:

  • Osobné auto. Vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3500 kg, ktoré je vhodné na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča a kombináciu takýchto vozidiel a prípojného vozidla, tak ako je vymedzené v príslušných právnych predpisoch.
img

Podmienky:

  • Vek 17 rokov
  • Trvalý pobyt na území SR
  • Odborná spôsobilosť
  • Zdravotná spôsobilosť
img
Dokumenty na stiahnutie

Ďalšie kurzy