Tlačivá na stiahnutie

  • Prihláška do kurzu
  • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (je potrebné vytlačiť vo formáte A4, obojstranne)


  • Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste vedľa vodiča (pre 17 ročných)
  • Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe vo vedení vozidiel kategórie A1 a A2 (treba predložiť len v prípade, ak žiadate o rozšírenie vodičského oprávnenia o kategóriu A2 alebo A na základe praxe na vozidle nižšej kategórie)