Skupina AM

Motocykel

Motocykel:

  • Dvojkolesové, trojkolesové, štvorkolesové a pásové motorové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3
img

Podmienky:

  • Vek 15 rokov
  • Trvalý pobyt na území SR
  • Odborná spôsobilosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Písomný súhlas zákonného zástupcu
img
Dokumenty na stiahnutie

Ďalšie kurzy